Haas B.B.A.

Home

Ieder kind verdiend een goed contact met beide ouders

Haas Begeleid Bezoek Achterhoek (kortweg Haas BBA), opgericht in 2010, komt op voor de rechten van het kind.
In Nederland vinden jaarlijks circa 32.000 echtscheidingen plaats. In een verstoorde relatie tussen ouders dreigen de kinderen vaak de dupe te worden. Haas B.B.A. helpt gescheiden of scheidende ouders bij de totstandkoming van een omgangsregeling. Daarbij staat het kind centraal. Elk kind heeft immers recht op een goed contact met beide ouders.

Missie en doelgroep

In veel echtscheidingsituaties komt een structureel en duurzaam contact tussen het kind en de uitwonende ouder onder druk te staan. Voor het kind leidt dit vaak tot allerlei spanningen en klachten. Doel van Haas B.B.A. is om het contact tussen kind en de niet-verzorgende ouder te herstellen en weer terug te brengen op een ‘normaal’ niveau. De diensten van Haas B.B.A. zijn afgestemd op ouders met kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

De mogelijkheden van Haas Begeleid Bezoek Achterhoek

Om het gewenste contactherstel te realiseren biedt Haas B.B.A., onze naam zegt het al, begeleid bezoek aan. In de praktijk betekent dit dat er een medewerker van Haas B.B.A. aanwezig is bij het bezoek van het kind aan de niet-verzorgende ouder. Overdrachtsbegeleiding, bemiddeling en video feedback kunnen daar onderdeel van uitmaken. 
In de uitgebreide intake wordt stilgestaan bij de wensen en verwachtingen van beide ouders om zo te kunnen komen tot een regeling waar een ieder zich in kan vinden.

Door wie wordt begeleid.

De begeleiding is in handen van geschoold personeel. Ook deskundigen op specifiek vakgebied zijn inzetbaar. Hoewel Begeleid Bezoek Achterhoek nauw samenwerkt met instellingen en organisaties is het een zelfstandige en volledig onafhankelijke onderneming.